• Your shopping cart is empty!


▶ Karakteristikat

  • Siguri të lartë, kasaforta të qëndrueshme ndaj zjarrit në një larmi madhësish
  •  Butoni i butë me prekje të përshtatshme dhe të sigurt
  • Udhëzime zanore në Koreane / Anglisht / Kineze


▶ Mundësitë e kyçjes

  •  EGE- Kyçja Elektronike + [Kyçi i Tastit]
  •  EGC- Bllokimi i kombinimit jo i ndryshueshëm + [Kyçi kyç]
  • (Bllokimi i ndryshueshëm i kombinimit është opsionale.)
  • Lock Bllokimi i gjurmës së gishtit (Opsionale)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Related Products